Resonance
rating

Duur: 18 min. | Land: België | Regie: Karel Decock

Zeker het bekijken waard is de kortfilm Resonance van onze landgenoot Karel Decock. Subtiel legt hij verschillende lagen bloot van de thematiek vrijheid en identiteit. We maken kennis met John, François en Antoine of een zakenman uit Louisiana, een Londense bankier en een Zwitserse handelaar. Zij vertellen over hun carrière, het succes dat ze bereikt hebben maar ook de opofferingen die ze hiervoor hebben moeten maken. Tegenover hen wordt een man geplaatst die blijkbaar niet kan leven met de keuzes die hij gemaakt heeft. Waar bij de ene groep de nadruk op het succes ligt, zien we bij het geïsoleerde hoofdpersonage de keerzijde van dit succes.

Met Resonance wil Decock zijn visie op het individualisme in onze maatschappij blootleggen. Net als in Cutecutecute blijkt onze vrijheid een illusie te zijn, we worden namelijk voortdurend gestuurd door de, onder andere, opgelegde eisen van de maatschappij met als gevolg dat de die vrijheid fictie is. En deze visie weet Karel Decock consequent weer te geven in zijn kortfilm. Letterlijk worden fictie en documentaire verweven met hierin de sound design als leidraad. Die bakent geraffineerd de twee stijlen af zonder dat het ook maar één moment geforceerd overkomt. Met deze kortfilm weet Karel Decock zich dan ook een plaats te geven in de Vlaamse stijl maar trekt hij ook de grenzen open naar een groter geheel. De vermenging van stijlen, de uitwerking van de thematiek en de consequentie van het geheel maken van Resonance een duidelijk en sober statement en tonen dat Karel Decock weet wat hij wil vertellen.

Carmen van Cauwenbergh