Vered Don't Die and Other Stories
rating

Duur: 06 min. | Land: | Regie: Yanai Pery | Scenarist: Yanai Pery | Producent: Yanai Pery

'Vered Don't Die and Other Stories' van de Israelische regisseur Yanai Pery toont de nasleep van een bloedige aanslag.

De 'verhalen' uit de titel zijn die van de overlevenden: groteske, vervormde figuren die, traumatisch verstard, telkens dezelfde handelingen herhalen. De camera glijdt over de vernieling en registreert ze één voor één. Wat begint als een verzameling bizarre, soms zelfs komische tafereeltjes, wordt gaandeweg een sterke emotionele ervaring. Er komt immers geen einde aan de stoet verwoeste levens en de ellende wordt steeds tastbaarder.

Het filmpje besluit met een chaotisch totaalbeeld van de ramp, dat verwijst naar het schilderij De Schreeuw van Munch; net als dit filmpje een krachtige uitdrukking van afgrijzen en wanhoop tegenover een uitzichtloos conflict.

Pieter Uytterhoeven